Tyski Szpital Wojewódzki realizuje projekt dotyczący depresji.

 


Już po raz kolejny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach Spółka Megrez realizuje projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Tychy, dotyczący DEPRESJI. Projekt ten, który poprowadzi szpitalny psycholog Eliza Cieślikowska, podzielony jest na trzy działania:
• spotkania z uczniami tyskich szkół ponadpodstawowych,
• szkolenia m.in. dla lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych, nauczycieli i pedagogów,
• kampanię informacyjno–edukacyjną dla mieszkańców miasta Tychy.

Depresja to powszechna choroba. We współczesnym świecie depresja dotyka coraz więcej osób: dotyka znanych i nieznanych, gwiazdy i „zwykłych” ludzi. Jest to poważny stan; depresja to poważna choroba, która często upośledza funkcjonowanie i może na jakiś czas wyłączyć z aktywnego życia, zwłaszcza, gdy nie zostaje właściwie zdiagnozowana i nie jest leczona.

Depresja nie musi jednak przekreślać szans na osiągniecie sukcesu, rozwój czy spełnienie rodzinne i zawodowe.

W typowych łagodnych, umiarkowanych czy ciężkich epizodach depresyjnych pacjent cierpi z powodu obniżenia nastroju, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, a zakres zainteresowań i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku. Sen jest zwykle zaburzony, apetyt obniżony.
Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet w łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się idee winy i małej wartości.

Z roku na rok obserwuje się wzrost zachowań na depresje u dzieci i młodzieży. Niepokojący wydaje się również fakt, że średnia wieku, w którym diagnozuje się depresje coraz bardziej się obniża. Depresja jest chorobą a nie chandrą czy oznaką słabości i może spotkać każdego bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, status materialny czy społeczny.

Młodzież chorująca na depresję często podkreśla, że istotnym czynnikiem zdrowienia jest w ich przypadku wsparcie rodziców i przyjaciół. Najistotniejsza wydaje się pomoc ze strony rodziców i zaakceptowanie faktu, że depresja jest chorobą, a nie lenistwem.
Podstawową rolą rodziców jest wspieranie dziecka i aktywne towarzyszenie mu w procesie zdrowienia. Warto pozostawać w kontakcie z lekarzem i psychologiem, aby specjaliści mogli edukować rodziców i ukierunkowywać w konkretnych działaniach.

Wszystkie trudne momenty w życiu człowieka bywają bolesne i mogą się przyczyniać do czasowego obniżenia nastroju.
Należy jednak jasno określić, gdzie znajduje się granica pomiędzy tym, co naturalne, a rozpoczynającym się i trwającym procesem chorobowym. Każdy, kto zmaga się z kryzysem emocjonalnym powinien skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Pamiętajmy, depresja jest raczej konsekwencją tego, że było się silnym zbyt długo. Dlatego istotna jest uważność i otwartość na drugiego człowieka!

Zapraszamy do zaangażowania się w naszą tyską kampanię, razem możemy więcej!


Źródło : http://www.szpitalmegrez.pl/