Wspólne służby słuchaczy z tyskimi policjantami.

 


Po raz kolejny młodzi adepci nabywają cennego doświadczenia u boku tyskich policjantów. Słuchacze dzięki praktykom mogą nabytą w szkole policji wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce pod okiem doświadczonych mundurowych. Wspólne patrole są możliwe dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy komendantami szkoły i tyskiej komendy z władzami miasta.

Na terenie naszego miasta po raz kolejny można spotkać słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Wspólne patrole są możliwe dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy komendantami szkoły i tyskiej komendy z władzami miasta.

Młodzi adepci wraz z policjantami Wydziału Prewencji czuwają nad bezpieczeństwem miasta i jego mieszkańców poprzez wzmożone kontrole miejsc zagrożonych. Kontrolują m.in. parkingi samochodowe i garaże celem zapobieżenia przestępczości samochodowej oraz obserwują rejon placówek bankowych, nie dopuszczając tym samym do napadów i rozbojów na przedmiotowe placówki. Ponadto zwracają uwagę na miejsca rozrywek i gromadzenia się młodzieży. Czuwają także nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym patrolując tyskie drogi z policjantami „drogówki”.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/