Oddaj głos na wybrany projekt.

 


Tylko do 20 września można głosować na projekty złożone w ramach VI edycji tyskiego budżetu obywatelskiego. Tyszanie jak co roku w bezpośrednim głosowaniu zdecydują na co wydać 5 milionów złotych.

Głosować może każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek.

– Swój głos można oddać za pomocą strony internetowej razemtychy.pl oraz tradycyjnie, wypełniając papierową kartę do głosowania, którą można wrzucić do urny w 14 punktach konsultacyjnych rozmieszczanych na terenie całego miasta lub wysłać pocztą na adres urzędu miasta – mówi Agnieszka Kryńska z Urzędu Miasta Tychy.

Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy zadania rejonowe.

– W tegorocznym budżecie obywatelskim głosujemy na 15 projektów ogólnomiejskich oraz 98 projektów dotyczących poszczególnych rejonów miasta. Zachęcam do udziału w głosowaniu – każdy głos się liczy, a tylko dzięki nim można zrealizować ważne dla lokalnych społeczności projekty, które na początku tego roku zgłaszali mieszkańcy – mówi Maciej Gramatyka –z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Głosowanie internetowe rozpoczyna się 6 września o godz. 0.00 i trwa do 20 września do godz. 23.59. Natomiast głosowanie osobiste i korespondencyjne odbywa się w dni robocze od 6 do 20 września br.

Jak co roku pula środków przeznaczona na realizacje zadań zgłoszonych bezpośrednio do budżetu miasta przez mieszkańców wynosi 5 mln złotych.

Kto jeszcze nie wybrał swoich projektów może zapoznać się z nimi na stronie razemtychy.pl w zakładce Budżet Partycypacyjny na 2020 r./Projekty Mieszkańców.

Jak oddać głos na wybrane projekty:

aby zagłosować tradycyjnie mieszkaniec powinien na karcie do głosowania:

 • zaznaczyć projekt/y, na które chce oddać swój głos poprzez przyznanie punktacji, (każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy zadania rejonowe).
 • zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
 • podać swój numer PESEL oraz złożyć czytelny podpis (w przypadku, gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego),
 • złożyć formularz w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego pracy lub wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”.

aby zagłosować internetowo mieszkaniec powinien:

 • wejść na stronę razemtychy.pl i skorzystać z umieszczonej tam platformy do głosowania,
 • zaznaczyć projekt/y, na które chce oddać swój głos poprzez przyznanie punktacji (każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy zadania rejonowe),
 • zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
 • podać swój numer PESEL (w przypadku gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego),
 • zatwierdzić wybór przyciskiem „Głosuj”.

Poniżej przedstawiamy listę Punktów Konsultacyjnych, w których można oddać głos na projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego:

MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94, Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102, ZSP nr 3, ul. Cmentarna 54, Filia nr 10 MBP, ul. Przejazdowa 6, ZSP nr 2 ul. Jedności 51, Balbina Centrum, ul. Barona 30 pok. 209, Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17-19, Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16, Filia nr 1 MBP, pl. Św. Anny 3, Filia nr 4 MBP, ul. Czysta 27, Filia nr 11 MBP, ul. Kopernika 3,Filia nr 12 MBP, ul. Zaręby 31a, UM Tychy BOK, al. Niepodległości 49.


Źródło : http://umtychy.pl/