Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Tychach.

 


Narracja strajku: SPRAWIEDLIWA I MĄDRA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Przebieg strajku w Tychach:

 • otwarcie zgromadzenia (14:00) – Plac pod Żyrafą
 • mowa wstępna – przywitanie, zasady strajku (bez przemocy, apartyjność), wartości Młodzieżowego Strajku Klimatycznego – o co walczymy /informacje poniżej/
 • mowa o naszym apelu do prezydenta
 • mowy gości specjalnych
 • informacja o zbieraniu podpisów pod petycją
 • (rozdawanie nalepek w trakcie)
 • mowa o sprawiedliwej, rozsądnej TRANSFORMACJI
 • kontrolowana wolna mównica (3/4 osoby)
 • wspólne zdjęcie
 • kredowanie (!) całego placu + chodnika 
 • mowa na zakończenie/podziękowanie wszystkim, podkreślenie roli strajków (między 15:00 a 16:00)

20 WRZEŚNIA BĄDŹ CZĘŚCIĄ NAJWIĘKSZEJ MOBILIZACJI W HISTORII i wyjdź z nami na ulice, by pokazać, że TY też się nie zgadzasz! 

Miliony uczniów i studentów, rodziców i dziadków, będą protestować w tysiącach miast na całym świecie, by pokazać, że nie zgadzają się na bierność rządzących wobec pogłębiającego się kryzysu klimatycznego – NAJWIĘKSZEGO wyzwania, z jakim do tej pory musieliśmy się zmierzyć. 20 września to ostatni piątek przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, gdzie politycy mają zadecydować o dalszych losach naszej planety. Rządzący muszą wiedzieć, że SPOŁECZEŃSTWO NIE ZGADZA SIĘ, by nasz świat zginął przez ich ignorancję. 

Kiedy oni zajęci są głównie politycznymi układankami, skutki katastrofalnych zmian klimatycznych zaczynamy odczuwać nawet w Polsce. Upały, ograniczenia w dostępie do wody, susze, powodzie i gwałtowne burze to zaledwie przedsmak świata, w którym przyjdzie nam żyć, jeśli nie zatrzymamy wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5℃. Aby zapobiec postępowaniu katastrofy, JAK NAJSZYBCIEJ musi zostać rozpoczęta transformacja energetyczna w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Jeśli nie będziemy naciskać na polityków, jeszcze za naszego życia na półkach w sklepach zacznie brakować żywności z powodu strat w rolnictwie, wyjście z domu za dnia w lato będzie zagrożeniem dla zdrowia, natomiast Wisła będzie na zmianę wylewać i zanikać. CZAS UCIEKA, indywidualne wybory nie wystarczą, a zdecydowane działania polityczne nadchodzą zbyt wolno.

20 WRZEŚNIA CAŁY ŚWIAT USŁYSZY GŁOS NASZEGO POKOLENIA I RZĄDZĄCY NIE BĘDĄ MOGLI PRZEJŚĆ OBOJĘTNIE – TY TEŻ NIE PRZECHODŹ. 

NASZE POSTULATY:

 1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. 

Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

 1. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
 2. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. 

Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

 1. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu. 

 1. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. 

Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych. 

 1. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

ORGANIZATORZY (TYCHY):

 • Angelika Friedrich 
 • Tosia Lazar
 • Emilia Poloczek
 • Agata Wróbel
 • Martyna Lisowicz
 • Sebastian Stokłosa
 • Oskar Światowski
 • Ludwik Kurski