Wysoki poziom pracy tyskich dzielnicowych.

 


Tyscy dzielnicowi wzięli udział w wojewódzkich eliminacjach do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Organizatorem zawodów był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wyniki zmagań, dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Tychach oraz ich kierownika z konkurencjami, plasują się w ogólnej klasyfikacji na bardzo wysokim poziomie.

Współpraca oraz wymiana informacji i spostrzeżeń pomiędzy społeczeństwem a Policją przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Dzielnicowi w swoich rejonach podczas służby rozmawiają z mieszkańcami, znają ich problemy i reagują na zgłoszenia. Ta współpraca w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dała już nie jeden efekt w postaci np. zatrzymania sprawców przestępstw. Tym razem praca policjantów pierwszego kontaktu była oceniana podczas zorganizowanych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach eliminacjach do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”.

Dzielnicowi z Komedy Miejskiej Policji w Tychach oraz ich przełożony, w klasyfikacji ogólnej, zajęli wysokie miejsca. Spośród 53 Kierowników Dzielnicowych asp.szt. Łukasz Szromek okazał się bezkonkurencyjny w teście wiedzy zajmując 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej i tym samym zajmując 9 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Z kolei umiejętności pary dzielnicowych zmagających się z konkurencjami pozwoliły na zdobycie 4 miejsca przez sierż. szt. Waldemara Głąb oraz 11 miejsca przez sierż. szt. Mateusza Stelmaszczyk w klasyfikacji generalnej. Mając na uwadze, ilość wszystkich uczestników, których było 64, wyniki osiągnięte przez tyskich dzielnicowych pokazują wysoki poziom ich wiedzy i umiejętności.

Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/