Nominacje na stanowisko dyrektorów tyskich szkół.

 


Powierzenia dwunastu osobom, które wygrały konkurs na stanowiska dyrektorów tyskich placówek wręczył Maciej Gramatyka – z-ca Prezydenta Miasta Tychy.

W spotkaniu w tyskim magistracie wzięła udział dyrektor Przedszkola nr 6 w Tychach – Krystyna Starzec,Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach – Sylwia Sulisz, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach – Danuta Waszak, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach – Marek Knapczyk, Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach – Jolanta Pająk, Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach – Marianna Niesobska, Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach – Joanna Łaska, Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach – Andrzej Rafa, Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach – Danuta Wójcik, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tychach – Aleksandra Klimczewska, Zespołu Szkół nr 6 w Tychach – Adam Burczyk oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach – Anita Iskierka.

Wszystkim ww. osobom zostało powierzone stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.


Źródło : http://umtychy.pl/