Informacja o realizacji programów „Dobry Start” i „Rodzina 500 Plus” w Tychach.

 


Na program „Dobry Start”  do dnia 22 sierpnia 2019 r. zostało złożonych 9.223 wniosków. Rozpatrzonych wniosków zostało 7.000 i tyle samo wystosowano informacji do klientów o przyznaniu powyższego programu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, w § 29 stanowi „Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczxenia następuje w terminie 2 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

MOPS Tychy nie przewiduje opóźnień w realizacji programu Dobry Start.

Do dnia 22 sierpnia 2019 r. do Działu świadczeń Rodzinnych w Tychach wpłynęło 13 739  wniosków w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Rozpatrzonych zostało 8 100 wniosków oraz tyle samo wystosowano do klientów informacji o przyznaniu powyższego programu.

Rozpatrywanie wniosków oraz wypłata świadczeń jest realizowana zgodnie  z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Art. 9.2 ustawy stanowi: „W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019r.

MOPS Tychy nie przewiduje opóźnień w realizacji programu Rodzina 500 Plus.


Źródło : http://mops.tychy.pl/