Tesco ogłosiło regulamin zwolnień grupowych.

 


Ponad dwa tysiące osób idzie na bruk, a cztery hipermarkety zakończą swoją działalność. Firma miała problemy finansowe, a teraz będzie płacić odprawy pracownikom piętnastu marketów. Podano warunki ich zwolnień. Związki zawodowe nic nie utargowały, więc wszystko odbędzie się zgodnie z ustawą z małym dodatkiem od firmy. Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 22 sierpnia do końca października. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 31 stycznia 2020 roku.

O kolejności zwolnień decydować będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jej wysokość zależna jest od stażu.

Jednomiesięczne wynagrodzenie przysługuje, jeśli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż dwa lata. Dwumiesięczne – dla pracujących od 2 do 8 lat. Wreszcie trzymiesięczne dla weteranów, którzy przepracowali ponad osiem lat.

Pracownikom, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron, pracodawca przyzna dodatkowo świadczenie równe miesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu brutto.

Przyczyną zwolnień grupowych jest „reorganizacja zakładu pracy związana z przyczynami ekonomicznymi”. Tesco pod koniec lipca ogłosiło sprzedaż ośmiu super i hipermarketów, a w przypadku dwóch innych wymówiło umowy najmu. Na tej liście są dwa hipermarkety w Warszawie (na ul. Fieldorfa i Wolskiej) oraz po jednym w: Bydgoszczy, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Piastowie, w Rzeszowie, Sosnowcu, Tychach i Żarach.


Źródło : https://www.money.pl/