Nie żyje dr Łucja Staniczek.

 


W piątek 23 sierpnia 2019 roku w Tychach zmarła dr Łucja Staniczek – regionalistka, nauczyciel, wiceprezes Związku Górnośląskiego i prezes Bractwa Oświatowego ZG.

Łucja Staniczek urodziła się 31 sierpnia 1947 roku w Tychach. Z tym miastem związana była przez całe swoje życie. Stąd były jej korzenie i tu był jej dom, w którym razem z mężem wychowała czworo dzieci i opiekowała się wnukami. Przez kilkadziesiąt lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Jej praca doktorska pt. „Herosi i chachary: portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego” wpisała się jako bardzo ważna pozycja w poznawaniu historii i tradycji Górnego Śląska. W roku 2013 uhonorowana została Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.

Od początku lat 90. ubiegłego wieku działała aktywnie w Związku Górnośląskim. Była długoletnim prezesem Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego, a od 17 marca 2014 roku wiceprezesem Zarządu Głównego ZG.


Źródło : https://dziennikzachodni.pl/