Święto Wojska Polskiego – duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w Katowicach.

 


Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w związku z organizowanym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wydarzeniem pn. „Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego” oraz poprzedzającą je próbą generalną w podanych niżej terminach wprowadzone zostaną duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej w Katowicach. 

  • Próba generalna – zmiany od godziny 19:00 dnia 9 sierpnia (piątek) do godziny 11:00 dnia 10 sierpnia 2019 r. (sobota); 
  • Uroczystość główna, tj. „Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego” – zmiany od godziny 19:00 dnia 14 sierpnia (środa) do godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r. (czwartek).

Organizacja tego wydarzenia wymagać będzie całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego oraz funkcjonowania komunikacji publicznej w rejonie alei Korfantego, ulic: Chorzowskiej, Bagiennej, ronda gen. Jerzego Ziętka oraz tunelu pod katowickim rondem wraz z wyjazdami i zjazdami:

  • al. Korfantego: będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Telewizyjną do skrzyżowania z ul. Moniuszki, na całym odcinku, łącznie ze wszystkimi skrzyżowaniami poprzecznymi z ulicami: Karłowicza, Gnieźnieńską, Konduktorską, Kozioła, Słoneczną, z rejonem pętli Słonecznej, ulicami: Katowicką, Olimpijską, Morcinka, Chorzowską,
  • rondo gen. Jerzego Ziętka: nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu,
  • ul. Chorzowska:na odcinku od skrzyżowania z ul. Sokolską do ronda gen. Jerzego Ziętka,
  • ul. Roździeńskiego: wyłączona na odcinku: rondo gen. Jerzego Ziętka – DK86,
  • ul. Bagienna: będzie zamknięta na odcinku od centrum Katowic do rejonu wiaduktu przy ul. Lwowskiej, na całym odcinku łącznie z wszystkimi skrzyżowaniami poprzecznymi z ulicami: Murckowską (zjazdy i wyjazdy na węźle drogowym), Bohaterów Monte Cassino (zjazdy i wyjazdy), Braci Stawowych, 1 Maja, Krakowską,
  • wyłączony z przejazdów zostanie również tunel pod katowickim rondem gen. Jerzego Ziętka.

Zmiany w autobusowej komunikacji miejskiej dotyczyć będą linii, według poniższego opisu:

Linie autobusowe nr: 14, 5611141827304043616670727676N7777N109133149154162177193600657662673800801805807808811813814815820830831835840860870908N911911N920930931940AP2AP3AP4:

  • od godziny 19:00 dnia 9 sierpnia (piątek) do godziny 11:00 dnia 10 sierpnia 2019 r. (sobota)
  • od godziny 19:00 dnia 14 sierpnia (środa) do godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r.

Szczegóły na : https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1290/Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/