Zamień stypendium na pensję w Kompanii Piwowarskiej.

 


„Wiele działów – jeden rozwój” to program Kompanii Piwowarskiej, który daje szansę młodym, chcącym ocenić swoje zdolności i kompetencje, a także poznać pracę i biznes branży piwowarskiej. Zwycięzcy rekrutacji do programu przez 18 miesięcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w projektach 3 wybranych działów – po 6 miesięcy pracy w jednym dziale. Program kierowany jest do osób z zewnątrz jak i wewnątrz firmy.

Uczestnicy poprzez doświadczenie pracy w różnych działach poszerzą perspektywę i świadomość tego, jak działa biznes oraz otrzymają możliwość rozwoju na miarę swojego potencjału, a organizacja większą elastyczność poprzez uczenie się od siebie i zadbanie o odpowiednie przygotowanie przyszłych liderów. W ramach programu, KP oferuje 18 miesięczną umowę o pracę, w trakcie której, uczestnik ma szansę zdobyć unikatową wiedzę w maksymalnie 3-ech różnych działach (po 6 miesięcy w jednym dziale) dostosowanych indywidualnie do jego planu rozwoju. Dodatkowo, kandydat otrzymuje dostęp do wszystkich benefitów, jakie firma oferuje. Są to m.in. opieka medyczna, system my benefit, deputat produktów KP, czy dostęp do pubu pracowniczego.

Dla osób biorących udział w programie gwarantowany jest wyjazd do jednej z zagranicznych siedzib KP, a najlepsi mają szansę na kontynuację współpracy w strukturach Kompanijnej Społeczności po zakończeniu programu.

– Człowiek to potencjał i siła. Stawiamy na ludzi bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy doświadczenie, oferując możliwości ich rozwoju w naszej firmie, bo pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej organizacji  mówi Agnieszka Żmuda-Kleśta, dyrektor ds. zarządzania talentem w Kompanii Piwowarskiej. –Dla wielu studentów i absolwentów nasze programy są początkiem kariery w strukturach KP. Programy rozwojowe przynoszą obopólne korzyści – pracownikom dają możliwość rozwoju na miarę swojego potencjału, firmie zaś większą elastyczność, uczenie się nawzajem od siebie i możliwość kształtowania przyszłych liderów – uzupełnia.

Kompania Piwowarska niezmiennie ceni swoich pracowników, bez względu na wiek, płeć, etc. i chętnie pozyskuje je różnymi metodami, tworząc odpowiednie projekty, które umożliwiają coraz bardziej efektywne drogi rozwoju. Dlatego, z myślą o nich, powstają w KP tego typu programy – są one okazją do tego, żeby podjąć pracę dla lidera branży browarniczej i jego topowych marek jak np. Tyskie, Żubr, czy Lech.

Program talentowy KP pod hasłem „Wiele działów – jeden rozwój” skierowany jest do studentów i absolwentów ostatnich lat. To inicjatywa dla wszystkich otwartych na rozwój, zmotywowanych do działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje oraz są gotowi do relokacji (Warszawa, Poznań, Tychy) w trakcie trwania programu.

Ponadto, każdy pracownik KP może też polecić do programu osobę z zewnątrz – poprzez Program Rekomendacyjny „Razem w KP”.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w programie?

Wystarczy wysłać zgłoszenie i CV do 12 sierpnia br. poprzez formularz na stronie Pracuj.pl.

Rekrutacja do programu odbędzie się dwuetapowo. Pierwszy etap to zebranie aplikacji. Ci, którzy przejdą go pozytywnie, zostaną zaproszeni do drugiego etapu na początku września br., w którym wezmą udział w grze strategicznej. Wszyscy, którzy zakwalifikują się do tego etapu, otrzymają informację zwrotną z wynikami. Natomiast 6 najlepszych wyłonionych osób otrzyma propozycję udziału w programie talentowym KP. Start pracy rozpocznie się na przełomie października i listopada br.

Nie jest to jedyny program Kompanii Piwowarskiej. Z myślą o rozwoju biznesu i stwarzania szansy innym, firma od lat wdraża różne programy m.in. Płatne Staże, Bezpłatne Praktyki Letnie, Staże Unijne czy Dni Otwarte dla Kobiet. Dzięki nim można poznać świat piwa, zobaczyć jak wygląda praca w browarach KP, podczas stażów zdobyć cenne doświadczenie i dowiedzieć się, jakie ścieżki kariery oferuje firma. Aktualne oferty znajdują się pod linkiem: https://www.kp.pl/kariera/oferty-pracy-i-praktyk?start=1


Źródło : https://www.kp.pl/