Uzupełniający nabór o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie od 05.08.2019 r. do 07.08.2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Kwota dostępnych środków na dzień 26 lipca br. wynosi 53.000,00 zł.
  • Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Tychy w pokoju nr 415 (kancelaria), przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty na adres ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap na adres https://epuap.gov.pl/wps/portal.
  • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, przesyłką kurierską lub e-puap o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Tychy (w sytuacji wpływu wniosków w jednakowym czasie pierwszeństwo ma wniosek dostarczony osobiście do kancelarii urzędu pracy).

Dodatkowe informacje: http://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/