3,5 mln zł na rozbudowę Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci.

 


Fundacja Świetlikowo otrzyma dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł na rozbudowę Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci

W podpisaniu umowy uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, prezes Zarządu Fundacji Natasza Godlewska i członkowie Zarządu Fundacji.

„Bardzo się cieszę, że tak dobrze przygotowane i potrzebne projekty otrzymują niezbędne wsparcie. To szansa dla fundacji na rozwinięcie skrzydeł, ale przede wszystkim kolejne miejsca dla dzieci potrzebujących profesjonalnej opieki. Widać, że są w tym miejscu szczęśliwe, a dzięki tej inwestycji zarówno fundacja jak i jej podopieczni zyskają nowe możliwości” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Zakres działań realizowanych w obiekcie obejmuje prace remontowo-budowlane związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i montaż windy, zakup materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, środków jednorazowego użytku, doposażenie centrum w niezbędny sprzęt, zajęcia terapeutyczne dla dzieci, szkolenia i wsparcie dla opiekunów, a także utworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego dla uczestników projektu.

„Jestem bardzo wdzięczna za możliwość realizacji tego projektu, który jest dla nas kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju. Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci powiększy się, zyskamy windę i więcej przestrzeni, by móc wspierać rodziców w tym trudnym zadaniu, jakim jest opieka nad chorymi dziećmi” – podkreślała Natasza Godlewska, prezes Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zakłada zwiększenie dostępności centrum przez otwarcie kolejnych 10 miejsc, w tym włączenie dzieci z powikłaniami wcześniactwa, wymagających szczególnego wsparcia.

Centrum Opieki Dziennej to jedna z niewielu specjalistycznych placówek wsparcia dziennego w Polsce. Uczestnikami projektu będą dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, są nieuleczalnie chore, pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich opiekunowie, którzy będą brać udział w szkoleniach w celu podniesienia jakości opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi.


Źródło : https://www.slaskie.pl/