Zanieczyszczenie rzeki Mlecznej.

 


W związku z pytaniami dotyczącymi zanieczyszczenia wody w rzece Mlecznej przepływającej przez teren Tychów i Bierunia informujemy, że źródłem zanieczyszczenia rzeki Mlecznej jest zrzut ścieków technologicznych z Zakładu Produkcyjnego TOP S.A.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że substancja ta jest nieszkodliwa dla środowiska, a także  zdrowia i życia ludzi, powoduje jednak zmianę zabarwienia wody i ma nieprzyjemny zapach – mówi st. bryg. mgr inż. Piotr Szojda – komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Jak ustaliła Straż Pożarna do zanieczyszczenia wody doszło w wyniku awarii Oczyszczalni Ścieków Czułów sp. z o.o. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy w obecności Straży Pożarnej pobrali próbki zanieczyszczonej wody i przekazali je do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który dziś ( 26 lipca) przeprowadza kontrole oczyszczalni. Wyniki badań pobranych próbek wody będą znane w połowie przyszłego tygodnia.

Szczegółowe pytania dotyczące awarii (w tym terminu jej usunięcia) prosimy kierować do Oczyszczalni Ścieków Czułów sp. z o.o. i Zakładu Produkcyjnego TOP S.A. mieszczącego się przy ulicy Katowickiej w Tychach.