Kontrola kierowców wykonujących przewozy osób samochodami osobowymi.

 


Inspektorzy z WITD w Katowicach we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej 18 lipca przeprowadzili działania kontrolne w Tychach. Celem było skontrolowanie kolejnych pojazdów i kierowców wykonujących przewozy osób samochodami osobowymi. Przewozy takie oferowane są za pośrednictwem popularnej aplikacji na smartfony i zazwyczaj ich kontrole kończą się stwierdzeniem naruszeń na kwotę kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Niestety podobnie było tym razem, gdyż – jak się okazało – dwoma pojazdami wykonywano transport osób niezgodnie z wymogami ustawy o transporcie drogowym. Jeden z kierowców musiał zapłacić na miejscu 700 zł za stwierdzone wykroczenia.

W obydwu przypadkach kierowcy nie posiadali wymaganych dokumentów, a wykonywane przewozy pasażerów nie spełniały wymogów stawianych temu rodzajowi transportu samochodem osobowym. Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości są dość poważne, gdyż przewoźnikom grożą kary w łącznej wysokości ponad 20 tys. zł, a osobom odpowiedzialnym w ich firmach za zarządzanie operacjami transportowymi – 1000 zł.

Nadto, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, mandaty karne nałożono również na kierowców, każdy w kwocie 700 zł. Jeden z kierowców, niebędący obywatelem polskim ani innego państwa unijnego, zapłacić musiał na miejscu, natomiast drugi odmówił przyjęcia mandatów. Wniosek o jego ukaranie zostanie zatem przesłany do tyskiego sądu.


Źródło : http://katowice.witd.gov.pl/