Kościół św. Ducha będzie zabytkiem.

 


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę wpisu do rejestru zabytków kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Tychach. Jeśli cała procedura zostanie przeprowadzona pomyślnie będzie to pierwszy wybudowany po II wojnie Światowej obiekt z Tychów wpisany do rejestru zabytków.

Wpis ten jest dokonywany na wniosek księdza proboszcza. 24 czerwca odbyły się oględziny obiektu, w których oprócz gospodarza parafii – ks. Dariusz Mazur, uczestniczyli przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Miejski Konserwator Zabytków w Tychach.

– Kościół zaprojektował, zmarły niedawno, architekt Stanisław Niemczyk, który zaprosił do współpracy artystę Jerzego Nowosielskiego. Razem stworzyli dzieło unikatowe łączące w sobie kilka różnych tradycji. Stanisław Niemczyk odwoływał się do lokalnej tradycji budowania drewnianych kościołów, z których zaczerpnął podcienia zwane sobotami i przełożył je na język nowoczesnej architektury. Podobnie zrobił z symbolem starotestamentowego namiotu, który tutaj przybrał formę wielkiego dachu. Nowosielski z kolei, czerpiąc z bogactwa stylistyki i kolorystyki ikon stworzył unikatowy zespół przedstawień scen ze Starego i Nowego Testamentu. Połączenie talentów architekta i artysty sprawiło, że powstał budynek wyjątkowy, który trudno porównywać z jakimkolwiek powojennym kościołem w Polsce – mówi Anna Syska – Miejski Konserwator Zabytków w Tychach. 

Uznanie kościoła za zabytek jest potwierdzeniem jego wartości architektonicznych i artystycznych.

– Stanisław Niemczyk był wybitnym architektem, a jego realizacje są wyjątkowe, pełne indywidualizmu, dlatego musimy zadbać o zachowanie ich dla przyszłych pokoleń – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej. 

Procedura wpisu do rejestru zabytków kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Tychach potrwa ok. 2 miesięcy. Po tym czasie kościół dołączy do sześciu innych tyskich obiektów ujętych w rejestrze zabytków. Obecnie znajduje się w nim: Browar Książęcy, Browar Obywatelski, Huta Paprocka, Pałac Myśliwski, Kościół św. Marii Magdaleny i Willa na ul. Damrota.


Źródło : http://umtychy.pl/