Wakacyjna lustracja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

 


W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego tyskiej komendy wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach przeprowadzili lustrację skrzyżowań na terenie miasta Tychy. Przypominamy, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych!

W trosce o bezpieczeństwo na drodze podczas wakacji policjanci drogówki wraz z pracownikami firmy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, przeprowadzili lustrację skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na terenie miasta Tychy. Skupiali się na wyszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą powodować zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym.

Celem lustracji było sprawdzenie poprawności oznakowania skrzyżowań. Szczególną uwagę zwrócono na sprawność sygnalizacji oraz prawidłowość działania cykli świetlnych. Funkcjonariusze „pod lupę” wzięli także prawidłowe oznakowanie przejść dla pieszych.

Wszelkie spostrzeżenia i uwagi dotyczące jakichkolwiek nieprawidłowości, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Po takich akcjach policjanci odpowiedzialni za kontrolę infrastruktury drogowej występują w razie potrzeby o usunięcie ujawnionych uchybień.

Przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze jest ściśle związane z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. To ich lekceważenie niejednokrotnie jest powodem poważnych wypadków. Dlatego przypominamy, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych!


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/