Wystawa z okazji 25-lecia Miejskiej Galerii Sztuki OBOK.

 


Miejska Galeria Sztuki „OBOK” – 14 czerwca 2019 r., godz. 18.00
/ wstęp wolny

Zapraszamy państwa na Wernisaż wystawy, który odbędzie się 14 czerwca 2019 o godz. 18:00.

Miejska Galeria Sztuki Obok, która swoją siedzibą ma w Teatrze Małym w Tychach, w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Przez ćwierć wieku zorganizowano wiele ekspozycji i imprez towarzyszących, które na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń tego miejsca, takich jak Tychy Art.- wystawa Tyskiego Środowiska Artystycznego czy Tychy Press Foto. Działalność galerii skupia się nie tylko na prezentacji prac uznanych twórców, ale i budowaniu Kolekcji Sztuki Współczesnej. Dlatego też, jubileuszowa ekspozycja Miejskiej Galerii Sztuki Obok prezentuje kolejną odsłonę zbiorów, skupioną wokół techniki pastel, akwareli, rysunku tuszem, rysunku piórkiem, ale przede wszystkim grafiki. To wspaniała okazja do przyjrzenia się wyjątkowemu zjawisku, jakim bez wątpienia jest właśnie grafika artystyczna, która pod względem techniki zasadniczo różni się od użytkowej, a która dziś jest najbardziej popularną i rozpoznawalną dziedziną tego rodzaju sztuki.
Pod pojęciem grafiki – słowa pochodzącego od greckiego słowa „graphein”, oznaczającego po prostu pisać albo rysować kryje się „wyrażenie ujrzanych czy odczutych form poprzez linie, punkty i płaszczyzny.” „Ujmując ściślej, jest to twórcze przekształcenie odręcznych rysunków artysty, dokonane w sposób rękodzielniczy na odpowiednim materiale w celu uzyskania odbitki, czyli powielenia dzieła w określonej liczbie egzemplarzy” – tyle o grafice mówi nam jej definicja. W swoim pierwotnym znaczeniu, ta dziedzina sztuki była totalnie uzależniona od malarstwa i stanowiła przede wszystkim próbę wykonywania reprodukcji malarskich dzieł. Jednak historia grafiki pokazuje, jak zmieniał się jej charakter i hierarchia w sztukach plastycznych. Przechodziła ona szereg zmian, zmieniając raz po raz status samodzielnej dyscypliny artystycznej.
Bardzo istotnym elementem tworzenia grafiki artystycznej jest przede wszystkim jej techniczne zaplecze. W przypadku grafiki użytkowej mamy do czynienia z przekazywaniem pewnej informacji za pomocą bogactwa kolorów, liternictwa, kształtów oraz form. Tak się dzieje w przypadku plakatów, ilustracji książkowych czy tworzenia logo. Innymi słowy, grafika użytkowa ma praktyczny charakter. Tymczasem tworzenie grafik artystycznych jest nierozerwalnie związane z procesem twórczym. Jak pisze Krystyna Czarnocka w swojej książce „Półtora wieku grafiki polskiej”, publikacji zresztą już bardzo starej, ale jednak wciąż aktualnej, grafiki artystyczne to samodzielne realizacje, komponowane według pewnego zamysłu, idei kiełkującej w głowie twórcy, a co najważniejsze, ich egzemplifikacją staje się technika, w jakiej są one wykonane – grafik sam przygotowuje negatyw i sam robi odbitki. „Artysta opracowując swój pomysł kompozycyjny musi go wykonać zgodnie ze specyfiką danej techniki, to znaczy tak, by jej efekty i możliwości zostały w pełni wykorzystane i by współgrały z koncepcją artystyczną” – podkreśla Czarnocka. To właśnie wspominane artystyczne koncepcje tworzenia grafik sprawiły, że ta dziedzina sztuki zyskała swój indywidualny wymiar i nie była jedynie sposobem do tworzenia reprodukcji. Stała się źródłem twórczej inspiracji i kreatywności, sposobem przekazywania własnych wizji oraz wyobrażeń.
W trakcie jubileuszowej wystawy, widzowie mają okazję poznać wyjątkowych twórców, którzy w swojej artystycznej pracy odznaczają się oryginalnością i indywidualizmem. W kolekcji Galerii znajdują się między innymi prace Tadeusza Ziętary, którego działalność nie ogranicza się jedynie do tworzenia grafik, ale też i malowania oraz tworzenia absolutnie wyjątkowej biżuterii, jak i Józefa Budki, wybitnego i wielokrotnie nagradzanego twórcy charakterystycznych prac, odwołujących się w dużej mierze do włoskiego renesansu, jak i prywatnych wypraw do Indii oraz Tybetu. W zbiorach znajdują się także prace Aleksandry Telki-Budki, Romana Kalarusa, Tomasza Owczarskiego, Zbigniewa Furgalińskiego, Michała Litkiwa, Jerzego Fobera, Heleny Goldy-Błachut, Jana Nowaka, Ireneusza Botora, Katarzyny Wrony, Zbigniewa Starczewskiego, Z. Schilling, Michała Klisia, Czesława Gałużnego, Urszuli Szczygiel, Teresy Bryning- Kalinowskiej oraz Marii Polakowskiej-Prokopiak. Każdy z twórców wypracował swój własny, charakterystyczny język, pełen wyobraźni i miejscami odwołujący się do podświadomości. Nie brak też w ich pracach intensywnej obserwacji przyrody, zmieniającej się natury, jak i ludzkich emocji, zarówno tych przyjemnych, jak i trudniejszych do wizualnego przepracowania. Prezentowane na wystawie prace są pełne treści nie tylko pod względem formy, ale przede wszystkim konkretnej, realnej, wynikającej z indywidualnego procesu twórczego, w którym rządzi nie tylko oko, ale przede wszystkim dotyk, precyzja i dokładność. Kolekcja Miejskiej Galerii Sztuki Obok stawia przede wszystkim na różnorodność, na tworzenie pewnej historycznej opowieści o polskiej grafice, która pokazuje jej losy, jak i punkty węzłowe, przełomowe. Warto się im przyjrzeć, a tym samym mieć nadzieję na dalszy, intensywny rozwój grafiki artystycznej, która do dziś stanowi niezwykłą materię eksplorowaną przez ludzką wyobraźnię.

Zuzanna Sokołowska

Na wystawę składać się będą prace autorstwa:

H. Golda-Błahut
A. Telka Budka
J. Budka
J. Piech
M. Litkiw
Z. Furgaliński
T. Owczarski
R. Kalarus
T. Ziętara
K. Wrona
M. Polakowska – Prokopiak
Z. Starczewski
I. Botor
J. Fober
J. Nowak
U. Szczygieł
M. Kliś
T. Bryning-Kalinowska
Cz. Gałużny
K. Schilling

Finisaż wystawy: 26 lipca 2019 o godz. 18:00.

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !


Źródło : https://teatrmaly.tychy.pl/