Wymień dowód osobisty na E-dowód.

 


Zbliża się koniec terminu ważności Twojego dowodu osobistego? A może go zgubiłeś, zmieniłaś nazwisko lub po prostu chcesz go wymienić na nowy z warstwą elektroniczną? Poniżej odpowiedzi na pytania, które mieszkańcy naszego miasta zadają najczęściej w kontekście wymiany dowodu osobistego.

1. Co to jest e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty, do którego wbudowano warstwę elektroniczną, tzw. chip.

2. Do czego służy e-dowód?

E-dowód spełnia wszystkie swoje dotychczasowe funkcje, czyli:

–  potwierdza tożsamość
–  potwierdza polskie obywatelstwo
– uprawnia do przekraczania niektórych granic (np. kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra)

Służy dodatkowo do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami, pozwala:

– zalogować się do portali administracji publicznej, np. ePUAP
– elektronicznie podpisać dokument podpisem osobistym
– elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej
– korzystać z automatycznych bramek granicznych, na przykład na lotniskach

3. Jak wygląda e-dowód i kiedy go wymienić?

Zewnętrznie jest podobny do dowodów wydawanych do tej pory, dodatkowo dowód zawiera warstwę elektroniczną, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. W nim są powtórzone dane właściciela dowodu i dane dowodu osobistego zamieszczone w widocznej warstwie dowodu m.in. zdjęcie biometryczne. Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną wydawane są od marca tego roku. Proces wymiany jest rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Nie ma obowiązku wymiany posiadanego  dowodu osobistego, jeśli jest on ważny, jednak można go wymienić, jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu. Osoby, które otrzymały dowody osobiste na czas nieoznaczony (bezterminowo) nie muszą wymieniać dowodu.

4. Ile kosztuje wymiana dowodu osobistego?

Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.

5. Co znajduje się  w warstwie elektronicznej dowodu osobistego?

W warstwie elektronicznej  e-dowodu znajdują się powtórzone dane posiadacza dowodu osobistego i dane dowodu osobistego oraz następujące certyfikaty:

– certyfikat potwierdzenia obecności – jest bez wyjątku w każdym dowodzie osobistym. Ten certyfikat będzie wykorzystywany w przyszłości do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu,  np. w placówkach służby zdrowia, korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach. Certyfikat potwierdzania obecności nie wymaga ustalenia kodu PIN. Do tego certyfikatu będzie używany numer CAN w postaci 6 cyfr, który widnieje na dowodzie.

– certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – to certyfikat , który pozwala uwierzytelnić się w usługach online tj. służy do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu. Będzie on w dowodzie osoby, która skończyła 13 lat. Certyfikat ten dedykowany jest do e-usług (np. epuap.gov.pl , obywatel.gov.pl), służy do logowania się i podpisywania składanych wniosków.  By użyć certyfikatu trzeba ustalić  4-cyfrowy kod PIN.

– certyfikat podpisu osobistego – jest certyfikatem dobrowolnym, czyli we wniosku o wydanie dowodu osobistego należy zaznaczyć chęć jego posiadania. Służy on do podpisywania dokumentów elektronicznych. Dokument podpisany, będzie miał moc prawną jak podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych podmiotów – jeśli obie strony się na to zgodzą. By użyć certyfikatu, posiadacz dowodu musi ustalić 6-cyfrowy kod PIN.

Aktywacja certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego wymaga ustalenia kodów PIN. Dodatkowo w dowodzie osobistym znajduje się przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zamieszczenie go w e-dowodzie , wraz z danymi do składania tego podpisu, oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

6. Czy e-dowód jest bezpieczny?

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedzialne za wdrożenie e-dowodu zapewnia, że  dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

7. Kiedy, gdzie i jak ustala się kody PIN?

Pierwsze ustalenie kodów PIN odbywa się przy odbiorze dowodu w urzędzie, albo w późniejszym terminie, w dowolnym urzędzie gminy – osobiście przez posiadacza dowodu osobistego. Nie ma obowiązku ustalania  kodów PIN przy odbiorze. Osoby, które nie są zainteresowane korzystaniem z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, mogą zrezygnować z ich aktywacji i nie muszą ustalać żadnych kodów. Można też aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN, a zrezygnować z aktywowania drugiego. Później w dowolnym momencie można przyjść do urzędu i aktywować ten drugi certyfikat i do niego ustalić kod PIN. Podczas odbioru dowodu osobistego posiadacz otrzyma kopertę z kodem PUK, za pomocą którego będzie mógł odblokować możliwość korzystania z funkcjonalności e-dowodu w przypadku utraty czy zablokowania kodów PIN1 lub PIN2.

8. Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać:

  • osobiście w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  • przez Internet (więcej informacji na: obywatel.gov.pl).

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć jedną aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy), kolorową fotografię w pozycji frontalnej, spełniającą wymogi fotografii biometrycznej oraz do wglądu dotychczasowy dowód osobisty.

9. W jaki sposób korzystać z e-dowodu?

W warstwie elektronicznej jest zamieszczony bezstykowy chip, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu, odbywa się przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika i wpisania numeru CAN. Numer CAN jest zamieszczony
na dowodzie osobistym w postaci 6 cyfr na awersie.  Oznacza to, że konieczne jest posiadanie czytnika, którego specyfikację  określa Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej www.e-dowod.gov.pl. Zakupu czytnika każdy dokonuje sam, urząd nie sprzedaje ich.

10. Gdzie szukać pomocy technicznej?

Wsparcie dla obywatela związane z e-dowodem – infolinia dla Obywatela 222 500 115 oraz strona www.e-dowod.gov.pl.


Źródło : http://umtychy.pl/