Duże zainteresowanie opaskami dla seniorów.

 


36 dodatkowych opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe kupił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Dotychczas z tego rozwiązania korzystało w mieście 20 seniorów, ale zainteresowanie mieszkańców było tak duże, że kupiono kolejne.

 Opaski to element projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, które obejmuje także usługi pielęgnacyjne i rehabilitację. Jego celem jest pomoc najstarszym, niesamodzielnym mieszkańcom miasta w wieku 60+. Na realizację tego tyski MOPS otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1,7 mln zł, przy wkładzie własnym gminy w wysokości 133 tys. zł.

Po przetargu na realizację projektu okazało się, że z przyznanej kwoty zostało ponad 67 tys. zł. – To są niewykorzystane środki, które musielibyśmy zwrócić do UE, dlatego wysłaliśmy pismo do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na wykorzystanie tej kwoty na zakup dodatkowych 36 opasek do całodobowego monitoringu funkcji życiowych tyskich seniorów. Tyle osób znajdowało się na liście oczekujących na opaski – wyjaśnił w środę (29 maja) Paweł Kasprzyk z MOPS w Tychach.

15 opasek w środę trafiło do Tychów, pozostałe zostaną dostarczone w przyszłym tygodniu. Na początku czerwca będą przekazywane seniorom – w pierwszej kolejności osobom z listy rezerwowej, które w procesie rekrutacji uzyskały najwyższą ilość punktów.


Źródło : http://www.rynekzdrowia.pl/