Trening syren alarmowych.

 


We wtorek 28 maja odbędzie się ogólnopolski trening syren alarmowych.

Ćwiczenia prowadzone będą przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczajacy ogłoszenie oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu. Procedurę alarmowania uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza.