Budżet partycypacyjny : projekty po ocenie.

 


W VI edycji Tyskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy miasta złożyli rekordową liczbę wniosków – ponad 200. Właśnie zakończyła się ich formalna i merytoryczna ocena. Na stronie internetowej www.razemtychy.pl jest już dostępna pełna lista wniosków wraz z oceną i jej uzasadnieniem.

W tej edycji mieszkańcy będą mogli głosować zarówno na projekty dotyczące ich osiedli, jak i na tzw. projekty ogólnomiejskie, czyli takie, z których korzystać będzie ogół mieszkańców miasta. Spośród 38 zgłoszonych projektów ogólnomiejskich pozytywną opinię uzyskało 11, kolejne 3 oceniono wstępnie pozytywnie. Wśród nich są np. montaż trybun przy boisku przy ul. Andersa oraz budowa ogólnodostępnych sensorycznych placów zabaw na terenie przedszkoli przy ul. ul. Brzozowej, Wojska Polskiego i Leśnej. Pozytywnie oceniono też pomysł budowy sceny plenerowej przy Zespole Szkół Sportowych nr 8, a także organizację warsztatów z pszczelarstwa dla dzieci.

Negatywną lub wstępnie negatywną ocenę otrzymały 24 zadania. Powodem najczęściej było niespełnienie wymogu ogólnodostępności, niezgodność z planami zagospodarowania terenu albo brak możliwości realizacji zadania w zakładanym przez budżet partycypacyjny budżecie i harmonogramie. Niektóre zadania zgłoszone jako ogólnomiejskie i zaopiniowane negatywnie zostały przesunięte do puli zadań rejonowych.

Pula na realizację projektów ogólnomiejskich wynosi 500 tys zł. Natomiast kwota 4,5 mln przeznaczona jest na projekty rejonowe – wybierane i realizowane w 24 okręgach konsultacyjnych.

W tej edycji najwięcej zadań – 14 – zgłosili mieszkańcy okręgu Jaroszowice, Urbanowice Wygorzele. Dziewięć spośród tych wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie lub wstępnie pozytywnie. Najmniej – po jednym projekcie – zgłoszono w okręgach Osiedle F i Zawiść oraz Osiedla H i Ł.

Wśród zadań proponowanych przez mieszkańców bardzo często pojawiają się wydarzenia kulturalne, imprezy integracyjne, warsztaty czy zajęcia aktywizujące dla różnych grup wiekowych. Ale są też oczywiście typowe potrzeby infrastrukturalne: montaż ławek i wiat przystankowych, remonty chodników, budowa wiat śmietnikowych czy miejsc parkingowych. Coraz częściej pojawiają się też projekty związane z nasadzeniami zieleni. Z ciekawszych pomysłów warto wymienić propozycje mieszkańców osiedla Cztery Pory Roku: zakup i montaż leżaków do wypoczynku, budowa parku kalistenicznego i urządzeń do ćwiczeń parkour.

Po wstępnej ocenie projektów rozpoczną się spotkania z wnioskodawcami i mieszkańcami. Potrwają do 28 czerwca. Głosowanie odbędzie się we wrześniu (od 6.09 do 20.09). Ogłoszenie wyników – 4 października. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2020 r.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 14/590