„Koncepty i formy” Wystawa malarstwa Jerzego Sojki.

 


Miejska Galeria Sztuki „OBOK” – 16.05.2019–31.05.2019
/ wstęp wolny

Wernisaż wystawy odbędzie się 16 maja o godz. 18:00.

Wystawa potrwa do 31 maja 2019

Jerzy Sojka

Myślę, że najważniejszym aspektem dzieła sztuki jest forma, czyli wszystko to, co pod względem konstrukcyjnym i kompozycyjnym je tworzy. Dzieło przede wszystkim poprzez formę powinno silnie i przekonująco oddziałać na widza, odbiorcę. Więc nawet wtedy, gdy tworzę pracę malarską, traktuję ją przestrzennie, tzn. tak jak trójwymiarowy obiekt, który docelowo ma być eksponowany w konkretnym miejscu w przestrzeni, np. na ścianie w galerii. Liczą się dla mnie wszystkie ujęcia, możliwości czy sposoby jego postrzegania. Jakże ważne są tu takie komponenty formy jak kształt, który niewątpliwie zwraca uwagę, jeśli jest wyszukany, jak przemyślany kolor, który może wybijać się jako pierwszy, a także: świetne proporcje i podziały płaszczyzn, faktura, materia, tworzywo. Forma nie będzie interesującą jeśli pozbawiona będzie dobrego pomysłu. Według mnie to pomysł warunkuje formę, współistnieje z nią w dziele, uduchawia ją i określa jej materializację. I mówiąc odwrotnie – forma jest procesem i efektem materializowania pomysłu. Bardzo istotną rolę odgrywa tytuł pracy, który może przyczynić się się do ukierunkowanego odbioru dzieła, poprzez naprowadzenie widza na trop interpretacji. Dzięki temu ma on możliwość na własny sposób odczytać i zinterpretować zawarty w dziele przekaz, ideę.
Uważam, że abstrakcja geometryczna może być uniwersalnym językiem sztuki i dawać możliwość świetnej recepcji dzieła każdemu człowiekowi, niezależnie od miejsca jego życia na świecie.

Tworzę obrazy i obiekty abstrakcyjne, z których większość to kompozycje pozwalające odbiorcy na dostrzeżenie w nich źródła inspiracji. Jednak jest to tylko sygnalizacja pewnych nawiązań albo do ziemskiej doczesności (ogólne idee, ludzkie ciało), albo do świata kosmicznego. Część moich prac cechuje wyłącznie czysta forma geometryczna, czyli bez jakichkolwiek sugestii. Jestem przekonany, że tą drogą, czyli poprzez abstrakcyjny, nieraz symboliczny, nawet satyryczny, ale zawsze oszczędny przekaz, można uzyskać ciekawe, intrygujące dzieło i poczucie piękna.

Wykorzystuję w pracy nie tylko typowe podobrazia płócienne, o standardowym formacie, kształcie i jakości powierzchni, ale także różne materiały, dzięki którym mogę realizować własne pomysły w różnorodny sposób i nadawać im charakterystyczny wyraz. Są to więc kompozycje niejednokrotnie modułowe, wieloelementowe (dyptyki, poliptyki), o różnych kształtach i rodzajach faktury, które mogą odstawać od płaskiej powierzchni ściany, angażując przestrzeń, jakby w nią wychodząc. Stąd też moje prace często oscylują pomiędzy malarstwem, rzeźbą lub instalacją artystyczną.

Studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, Filia w Cieszynie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego (1989).

Wystawa indywidualna:
“Obrazy i Obiekty, Jerzy Sojka”, Galeria StrefArt, Tychy, 2018.

Ważniejsze wystawy zbiorowe:
Wystawa Międzynarodowa “CONCRETE / DISCOURSE / COMPLEXITY”, Galeria XS, Kielce, 2018; Wystawa „Jerzy Wroński i przyjaciele”, BWA Katowice, 2018; 13 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec Św., 2016; „Konkrétní podzim 2016 čtverec”, Galerie U Přívozu, SVK, Muzeum VČ, Hradec Kralove, Czechy, 2016; 2 Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz, 2016; 43 Salon Zimowy, Muzeum Radom, 2014; 12 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec Św., 2014; 4 Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro Art 2014”, CMW Łódź; 6 Międzynarodowe Biennale Pasteli, BWA „Sokół” Nowy Sącz, 2013 (Medal ASP im J. Matejki w Krakowie); 5 i 4 Międzynarodowe Biennale Pasteli, BWA „Sokół” Nowy Sącz, Pałac Sztuki TPSP Kraków, 2011, 2008; 1 Ogólnopolski konkurs „Obrazy muzyką malowane”, Pałac Sztuki TPSP Kraków, 2008.


Źródło : https://teatrmaly.tychy.pl/