Działania Bezpieczny Weekend.

 


Wczoraj rozpoczął się długi weekend i trwać będzie do 5 maja 2019 roku do godz. 22.00. W tym czasie nad bezpieczeństwem na drogach szczególnie czuwać będą tyscy policjanci. Pamiętajmy, że stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa jesteśmy w stanie uniknąć większości wypadków.

Aby ten długi weekend majowy był spokojny apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych. Poza miastem o baczniejsze zwracanie uwagi na pobocza, a przede wszystkim aby kierowcy nie poruszali się z nadmierną prędkością. W trakcie złych warunków atmosferycznych, które mogą wystąpić piesi i rowerzyści są po prostu niewidoczni i na reakcję kierowcy bywa często za późno. Piesi także powinni być bardziej czujni i skoncentrowani w czasie przekraczania jezdni, aby uniknąć zderzenia z samochodem. Przedmiotowe działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa, a ukierunkowane będą również przeciwko nietrzeźwym uczestnikom ruchu drogowego. Działania te mają prowadzić przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa na drogach m.in. poprzez eliminowanie pijanych kierowców, którzy są zagrożeniem nie tylko dla swojego życia i zdrowia, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2.