IV edycja Programu „Praca dla Seniora”.

 


Program ma na celu poprzez pomoc seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Tychy w podejmowaniu aktywności zawodowej.
Program zakłada:
  • 3 dniowe zajęciach z zakresu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy.
  • Zajęcia komputerowe służące nabyciu umiejętności poszukiwania pracy
    z wykorzystaniem stron i portali  internetowych.
  • Poszukiwanie pracy – Seniorzy będą objęci wsparciem doświadczonego Pośrednika Pracy który będzie współpracować z pracodawcami celem pozyskania przyszłych miejsc pracy.
Zapisy do programu przyjmowane są do 10.05.2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach osobiście (informacja) lub pod nr telefonu 32 781 58 78.
Program rusza 14.05.2019 roku godzina 9.00 sala 205 II piętro Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59, (udział tylko dla osób zapisanych) Pierwszy moduł 3 dniowych zajęć odbędzie się w dniach 14-16.05.2019r.

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/