Młodzi tyszanie uczą się przepisów.

 


Miejskie Centrum Oświaty jest jednym z organizatorów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który 25 kwietnia odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach.

Turniej wpisał się już na stałe w coroczny kalendarz tyskich szkół jako impreza promująca bezpieczne zachowania na drogach. Wyłania on także tych uczniów, którzy wykazali się nie tylko najlepszą wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także praktyczną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnością jazdy rowerem po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 11/586