30 kwietnia mija termin składania deklaracji rocznych PIT za 2018 r.

 


Został jeszcze tydzień na rozliczenie z urzędem skarbowym. Do 30 kwietnia można rozliczyć się na stronie podatki.gov.pl za pomocą usługi Twój e-PIT.

Jeżeli do 30 kwietnia podatnik nie rozliczy się z urzędem skarbowym, czyli nie zaakceptuje ani nie odrzuci przygotowanego konkretnie dla niego PIT-u oraz nie złoży w żaden inny sposób deklaracji podatkowej, np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym, to przygotowany PIT zostanie uznany za złożony. Będzie można go znaleźć na stronie podatki.gov.pl w zakładce „Złożone dokumenty”.

Jeżeli z PIT-u będzie wynikała nadpłata podatku, to podatnik otrzyma ją na konto bankowe, o ile urząd skarbowy będzie dysponował numerem podatnika. Jeżeli nie, pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym.

Jeżeli z PIT-u będzie wynikała niedopłata podatku, to podatnik otrzyma informację z urzędu skarbowego do 31 maja. Niedopłatę będzie można w ciągu 7 dni wpłacić na konto urzędu skarbowego za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty.


Źródło : https://www.tvp.info/