Funkcjonowanie komunikacji w okresie Świąt Wielkanocnych.

 


Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w okresie wiosennej przerwy świątecznej w szkołach (18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.), w Święta Wielkanocne (21 i 22 kwietnia 2019 r.), komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa będzie funkcjonowała według poniższego schematu:

I. 18 i 19 kwietnia 2019 r. oraz 23 kwietnia 2019 r. (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i wtorek po Świętach Wielkanocnych w okresie wiosennej przerwy świątecznej w szkołach)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni robocze, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie tramwajowe:

a) według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze w ferie będzie kursowała linia nr: 30,

2. Linie autobusowe:

a) według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze w ferie (lub w dni robocze bez zajęć szkolnych, lub w dni robocze nieszkolne) będą kursowały linie nr: JSA4122A812194456586165667677818596103104108129144149152153154155156159162186191196203204205206207208219223230236254255262269274619646677686696708710769788801831880911931 i 969 oraz linie nr: 59617657672 i 995, na których w roboczych rozkładach jazdy nastąpi tylko zmniejszenie pojemności taboru (zmiana typu taboru),

b) zawiesza się funkcjonowanie linii nr: Sz1Sz2Sz3Sz47895102252253648712717736737739743747748791818 i 932 oraz zawiesza się kursy nocne na linii nr 1 w nocy: z 19/20 i z 20/21 kwietnia 2019 r.

3. Linie trolejbusowe:

a) według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne będą kursowały linie: ABC i E.

 

II. 20 kwietnia 2019 r. (Wielka Sobota)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie tramwajowe:

a) zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 0232840 i 42.

2. Linie autobusowe:

a) linie nr: 26137232250515 i 750 zakończą funkcjonowanie lub dojazdy do centrów handlowych zgodnie z przekazanymi rozkładami jazdy, tj. po zakończeniu pracy poszczególnych centrów handlowych ok. godz. 12-14:

– linia nr 26 od godz. 15.11 będzie kursowała tylko do przystanku „SOSNOWIEC Jęzor Jaworznicka”, natomiast ostatni odjazd z przystanku „SOSNOWIEC Jęzor Centrum Handlowe” do „SOSNOWIEC Szpital Wojewódzki” nastąpi o godz. 14.08,

– linia nr 137 od godz. 13.05 będzie kursowała tylko do przystanku „TYCHY Osiedle Z1”, natomiast ostatni odjazd z przystanku „TYCHY Centrum Handlowe” do „TYCHY Wilkowyje Murarska” nastąpi o godz. 13.04,

– ostatni odjazd linii nr 232 nastąpi z „GLIWICE Europa Centralna” do „GLIWICE Plac Piastów” o godz. 14.10,

– ostatni odjazd linii nr 250 nastąpi z „GLIWICE Plac Piastów” do „ZABRZE Goethego” o godz. 13.15,

– ostatni odjazd linii nr 515 nastąpi z „TYCHY Centrum Handlowe” do „TYCHY Dworzec PKP” o godz. 11.33,

– ostatni odjazd linii nr 750 nastąpi z „BYTOM Miechowice Plejada” do „BYTOM Dworzec” o godz. 13.45).

 

III. 21 kwietnia 2019 r. (Niedziela Wielkanocna)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie tramwajowe:

a) zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 233638 i 40,

b) wg rozkładów jazdy ważnych w Niedzielę Wielkanocną będą kursowały linie nr: 34579111314161719202122274346 i 49,

2. Linie autobusowe:

a) zawiesza się funkcjonowanie linii nr: RSW2A21263342466169718288909198100104116139140142154160S200219220230232250291525551662669673676690721722750807959 i 995,

b) wg rozkładów jazdy ważnych w Niedzielę Wielkanocną będą kursowały linie nr: 68123241475859115126156165186193194223231259292296600616617692699840910912913937973 i 998,

c) wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 395253109137146155194N515710 i 850,

d) wg rozkładów jazdy ważnych w niedziele i święta, ale ze zmniejszeniem pojemności taboru z przegubowego na standardowy (z CN na BN) na wszystkich wozach będą kursowały linie nr: 343555260723 i 808,

e) weekendowe linie nocne nr: 692N905N i 906N będą dodatkowo kursowały w nocy: z 21/22 i z 22/23 kwietnia 2019 r.

3. Linie trolejbusowe:

a) zawiesza się kursy nocne z 20/21 kwietnia 2019 r. na liniach: A (o godz. 0.30 z przystanku „TYCHY Towarowa” oraz o godz. 0.52 z przystanku TYCHY Dworzec PKP”) i E (o godz. 0.15 z przystanku „TYCHY Paprocany Pętla T-bus” oraz o godz. 0.38 z przystanku „TYCHY Dworzec PKP”.

 

IV. 22 kwietnia 2019 r. (Poniedziałek Wielkanocny)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie tramwajowe:

a) zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 233638 i 40,

b) wg rozkładów jazdy ważnych w Poniedziałek Wielkanocny będą kursowały linie nr: 34579111314161719202122274346 i 49,

2. Linie autobusowe:

a) zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 142232250 i 750,

b) wg rozkładów jazdy ważnych w Poniedziałek Wielkanocny będą kursowały linie nr: 4147 i 160S,

c) wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 2639525359109137146155194194N230515710 i 850,

3. Linie trolejbusowe:

a) zawiesza się kursy nocne z 21/22 kwietnia 2019 r. na liniach: A (o godz. 0.30 z przystanku „TYCHY Towarowa” oraz o godz. 0.52 z przystanku TYCHY Dworzec PKP”) i E (o godz. 0.15 z przystanku „TYCHY Paprocany Pętla T-bus” oraz o godz. 0.38 z przystanku „TYCHY Dworzec PKP”

 


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/