Wspólne działania drogówki, inspekcji ochrony środowiska oraz transportu drogowego.

 


Policjanci tyskiej drogówki wraz z funkcjonariuszami inspekcji ochrony środowiska oraz inspekcji transportu drogowego prowadzili kontrole pojazdów ciężarowych. Mundurowi sprawdzali m.in. legalność przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku towarów w tym odpadów, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego tyskiej komendy prowadzili w środę wspólne działania z funkcjonariuszami inspekcji ochrony środowiska oraz inspekcji transportu drogowego. Głównym celem akcji było ograniczanie ilości nieprawidłowości związanych z przewozem drogowym towarów, w tym odpadów. Stróże prawa zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi. Tradycyjnie sprawdzano także stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz ich stan trzeźwości.

Właścicieli firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych ostrzegamy przed poważnymi konsekwencjami nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych. Przypominamy, że każdy kierowca samochodu przewożącego ładunek powinien posiadać dokumenty potwierdzające fakt przewożenia danej substancji. W przypadku niezgodności dokumentacji ze stwierdzonym stanem faktycznym lub braku zezwolenia na przewóz substancji niebezpiecznych, samochód zostanie zabezpieczony do czasu decyzji urzędników odnośnie utylizacji odpadów. Do czasu wydania decyzji pojazd może przez dłuższy czas stać na parkingu, w wyniku czego generowane będą straty przewoźnika.

Ponadto zarówno firmie jak i kierowcy, który nie posiada stosownych uprawnień i dokumentów, grożą poważne konsekwencje takiego postępowania. Osoby te mają obowiązek wstępnej weryfikacji i kontroli przewożonego ładunku oraz wymaganych dokumentów przewozowych. Należy zawsze zwracać uwagę komu wynajmujemy środek transportu, ponieważ przez nieuczciwych zleceniodawców pojazdy mogą zostać zabezpieczone i w tym czasie nie będą przynosiły zysku. Zalecamy daleko idącą rozwagę i odpowiednie sprawdzenie osób i firm, którym wynajmowane są samochody.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/