Kolejny wiec przed tyskim zakładem Fiata.

 


Ok. 200 osób brało udział w piątkowym (29.03) wiecu przed tyskim zakładem FCA Poland. Jak i przy poprzednich zgromadzeniach, związkowcy oraz pracownicy domagali się podwyżek płac.

To był już trzeci wiec zorganizowany w tym roku Tychach przed zakładem Fiata. Postulat główny to podwyżka stawki zasadniczej dla wszystkich o 5 złotych za godzinę pracy. Ze strony dyrekcji pojawia się propozycja podwyżki (wraz z premią) o 250 złotych brutto. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” mówią, że to propozycja niewystarczająca. Gdyby ich postulat został zrealizowany wzrost wynagrodzenia w wymiarze miesięcznym osiągnąłby prawie tysiąc złotych dla każdego pracownika.

Z żądaniem zbiorowej podwyżki płac zasadniczych o 5 zł na godzinę, na początku marca, wystąpiły w obu spółkach (tyskiej i bielskiej) wszystkie związki zawodowe w trybie sporu zbiorowego.

– Pracownikom należą się godne i sprawiedliwe płace za ich ciężką, wydajną oraz efektywną pracę – mówi Wanda Stróżyk, szefowa międzyzakładowej NSZZ Soldarność w FCA Poland.

W piątkowym wiecu na placu autobusowym FCA udział wzięło ok. 200 osób. Nie doszło do zakłócenia porządku publicznego.


Źródło : https://www.radioexpress.pl/