Rusza rozbudowa ul. Granicznej w Tychach.

 


W przyszłym tygodniu należy spodziewać się istotnych zmian w organizacji ruchu, bowiem wprowadzone zostanie zawężenie jezdni do jednego pasa.

Początkiem marca Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach podpisał umowę na przebudowę ul. Granicznej. Wykonawcą zadania została wyłoniona w drodze przetargu spółka JKM. Wartość umowy to blisko 2 mln. zł. Za tę kwotę ul. Graniczna ma zostać przebudowana na półkilometrowym fragmencie. Prace będą koncentrować się na odcinku od skrzyżowania z ul. Wałową do wysokości zlokalizowanego tam przystanku.

CO SIĘ ZMIENI?

Ulica Graniczna położona jest w dzielnicy Wilkowyje. Wzdłuż drogi zlokalizowane są siedziby firm produkcyjnych, magazyny, zakłady przemysłowo – usługowe oraz budynki mieszkalne. To powoduje, że każdego dnia tą drogą porusza się bardzo dużo pojazdów, z czego znaczną część stanowią samochody ciężarowe. Stan nawierzchni jest zły, widać liczne spękania i dziury. Teraz to się zmieni.Na odcinku od ul. Wałowej do wysokości przystanku komunikacji miejskiej cały pas drogowy zostanie gruntownie przebudowany. Co ważne, nie chodzi tylko o ułożenie asfaltowej nakładki. Drogowcy będą ingerowali w ziemię i od podstaw układali warstwy konstrukcyjne. Zostaną zastosowane specjalne geowłókniny i geosiatki, a wszystko po to, by wzmocnić drogę i zapobiec jej dewastacji. Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik ? dwustronnie na części pomiędzy ul. Wałową a przystankiem autobusowym oraz jednostronnie na dalszym około 180-metrowym fragmencie w kierunku ul. Podleskiej.

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU!

Pierwszych poważnych utrudnień w ruchu należy spodziewać się jeszcze w marcu. Droga zostanie zawężona do jednego pasa i obowiązywać będzie na niej ruch jednokierunkowy. Przez cały czas prowadzenia inwestycji kierowcy będą mogli poruszać się ul. Graniczną wyłącznie w stronę ul. Podleskiej. Tym samym na objętym robotami odcinku zostanie utrzymana komunikacja miejska. Objazd do DK44 prowadzić będzie ulicami Murarską i Dojazdową. Co ważne, dojazd do ul. Granicznej dla kierowców jadących z Mikołowa odbywać się będzie przez skrzyżowanie ulic Mikołowskiej i Wałowej.Całe zadanie powinno mieć swój finał na przełomie sierpnia i września.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/