Mostostal Warszawa wybuduje zajezdnię dla PKM Tychy.

 


Oferta Mostostalu Warszawa, warta 58,2 mln zł brutto, została wybrana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach jako najkorzystniejsza na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie”, podała spółka.

„Oferta złożona przez spółkę obejmuje:

– wartość umowy: 58,2 mln zł brutto,

– termin realizacji: 13 miesięcy,

– termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej do zamawiającego faktury,

– okres gwarancji wynosi – 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na dostawy, licząc od daty odbioru końcowego,

– zabezpieczenie należytego wykonania: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie” – czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

 


Źródło : https://www.money.pl/