ZTM uruchomił profil nt. nagłych wydarzeń w komunikacji.

 


Specjalny profil nt. nagłych wydarzeń w komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uruchomił na Facebooku tamtejszy Zarząd Transportu Metropolitalnego. Wcześniej na obszarze Metropolii nie funkcjonowała sprawna informacja na ten temat.

Zgodnie z intencją 41 miast i gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolię (GZM), od 1 stycznia 2019 r. odpowiada ona – poprzez swoją jednostkę, Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) – za całość komunikacji miejskiej na swoim obszarze.

ZTM przejął wówczas zadania dotychczasowych organizatorów – Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Zarząd stanął jednocześnie przed powszechnym w regionie oczekiwaniem szybkiego zapełnienia braków wcześniejszych organizatorów.

Początkowo ZTM rozpoczął informowanie o nagłych zdarzeniach w obsługiwanej przezeń komunikacji miejskiej na własnym profilu – obserwowanym ostatnio przez ponad 22 tys. osób. Informacje o awariach, kolizjach i opóźnieniach – co najmniej po kilka dziennie, komentowane przez pasażerów i pasjonatów komunikacji – przeplatały się tam jednak z wpisami o innym charakterze.

Dlatego ZTM zdecydował o utworzeniu nowego profilu, pod nazwą „Zarząd Transportu Metropolitalnego – ALERT”. Do jego polubienia i aktywnego włączenia się w użytkowanie Zarząd zaprosił użytkowników w środę.

„Docelowo będzie on (profil „Zarząd Transportu Metropolitalnego – ALERT” –  red) służył do zamieszczania komunikatów o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji, utrudnieniach i wszystkich ważnych dla pasażerów informacji w zakresie bieżącego działania transportu” – wyjaśniły służby ZTM.

Szybka i aktualna informacja pasażerska to jedno z wyzwań postawionych przed Zarządem. Kolejnymi, stawianymi przez pasażerów oraz gminy członkowskie Metropolii, są: stworzenie nowej siatki połączeń, zmiany w taryfie oraz przygotowanie nowego systemu płatności, który za dwa lata płynnie zastąpiłby obecnie funkcjonujący system Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Przekształcaniu komunikacji miejskiej w regionie towarzyszą liczne dyskusje i inicjatywy. Kilkuset użytkowników – m.in. pasjonatów, społeczników, a także osób bezpośrednio zaangażowanych w proces – liczy działająca na Facebooku grupa „Transport zbiorowy – Metropolia i okolice ///GOPgear”. Aktywnymi rozmówcami są tam m.in. przedstawiciele władz GZM czy pracownicy ZTM.

Metropolia w ostatnich tygodniach oceniała, że z perspektywy pasażera przejęcie przez nią funkcjonowania komunikacji miejskiej odbyło się bez zakłóceń. Zachowały ważność bilety, nie zmieniły się ich ceny. Nie ma również na razie większych zmian dot. rozkładów jazdy, numeracji linii tramwajowych lub autobusowych (z wyjątkiem numeracji niektórych linii tyskich, dublujących się wcześniej z KZK GOP), działania infolinii czy punktów obsługi.

Od 1 stycznia na biletach, przystankach czy pojazdach sukcesywnie zaczęły pojawiać się nowa nazwa i logo organizatora – ZTM.

Aby informować pasażerów o kwestiach wiążących się ze zmianą, GZM m.in. uruchomiła nową stronę internetową: metropoliaztm.pl. Zawiera ona informacje o rozkładach (unifikując rozkłady wszystkich dotychczasowych organizatorów), taryfie (wspólnej dla całej Metropolii), biletach czy Śląskiej Karcie Usług Publicznych.


Źródło : https://www.portalsamorzadowy.pl/