Agora zamyka swoje drukarnie w Pile i Tychach. Zwolnią 90 % załogi.

 


Agora planuje zmniejszenie zatrudnienia w segmencie druku. Z komunikatu spółki wynika, że zwolnienia mają objąć 90% zatrudnionych w drukarni w Tychach.

We wtorek 5 marca spółka Agora opublikowała komunikat giełdowy na temat „rozpoczęcia procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w segmencie Druk w Grupie Agora”.

– Decyzja o przeprowadzeniu przez Agorę działań optymalizacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek z postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora. Trend ten wynika w dużej mierze ze spadku sprzedaży egzemplarzowej krajowej prasy drukowanej (…). Zlecenia od klientów z innych branż (…) mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy (…) i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem coldsetowym – czytamy w komunikacie spółki Agora.

Zarząd Agory – wychodząc z założenia, że zahamowanie trendu spadkowego w działalności poligraficznej nie jest możliwe – chce skupić działalność poligraficzną Grupy Agora w warszawskiej drukarni i stopniowo wygaszać działalność operacyjną drukarni w Pile i w Tychach. Ten proces ma trwać do 30 czerwca 2019 roku.

– Zamiarem zarządu Agory jest przeprowadzenie zwolnień do 153 pracowników zatrudnionych, głównie w segmencie Druk w Grupie Agora, w tym 90% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach (…) Spółka przeprowadzi zmiany z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających– czytamy w komunikacie spółki.

Szczegółowe informacje na temat zwolnień grupowych Agora ma opublikować po zakończeniu konsultacji ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz z radą pracowników.