Bieruń walczy z niską emisją.

 


W 2018 roku pomyślnie zrealizowany został PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BIERUŃ – ETAP VII. W ramach tego programu zmodernizowanych zostało 100 źródeł ciepła. Jest to kontynuacja programu ograniczania niskiej emisji, który gmina realizuje od 2004 roku.

Dotacja do jednego źródła ciepła wynosiła 7 tysięcy złotych. Program finansowany był przez Gminę Bieruń, która otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w wysokości 2000 zł oraz zaciągnęła pożyczkę w wysokości 4000 zł do każdego wymienianego kotła. Środki te uzupełnione zostały wsparciem powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 1000 zł do każdego wymienianego kotła.

W przyszłym roku miasto Bieruń planuje wystąpić do WFOŚiGW o przekazanie środków na modernizację aż 150 źródeł ciepła.

Dodatkowo, w naszym mieście realizowany jest „Gminny program ograniczenia niskiej emisji”, który zakłada dofinansowanie wymiany źródła ciepła w awaryjnych sytuacjach.

Jest to autorski program gminy Bieruń, który w całości finansowany jest ze środków własnych gminy. W ramach programu otrzymać można dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła, które ze względu na stan techniczny nie nadaje się już do dalszej eksploatacji i zostanie to stwierdzone w ekspertyzie, wydanej przez uprawnionego instalatora. Koszt dofinansowania to 3 tysiące złotych.

W bieżącym roku „Gminny program ograniczenia niskiej emisji” zakłada wymianę 10 pieców, natomiast w roku 2019 planowane jest dofinansowanie do wymiany aż 20 pieców.


Źródło : https://www.bierun.pl/