Firma „GRETASPORT Ilona Stańczyk” zaprojektuje i wybuduje w Tychach arenę lekkoatletyczną.

 


Po wielu miesiącach i pięciu unieważnionych przetargach wreszcie znamy wykonawcę Stadionu Lekkoatletycznego w Tychach – obiektu od lat oczekiwanego przez przedstawicieli tej dyscypliny sportu i kibiców.

Długi czas oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcia spowodowany był niemożnością normalnego przeprowadzenia procedur przetargowych. Chętne do budowy lekkoatletycznej areny firmy albo proponowały znacznie wyższe od zakładanych przez budżet ceny realizacji inwestycji, albo… w ogóle nie zgłaszały się do przetargu, co zmuszało inwestora do unieważnienia kolejnych prób wyłonienia wykonawcy.

Dopiero w szóstym postępowaniu przetargowym udało się wybrać wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje w Tychach arenę lekkoatletyczną. Firma „GRETASPORT Ilona Stańczyk” z Dąbrowy Górniczej została najwyżej oceniona w przetargu i jest o krok od podpisania umowy. Teraz przedsiębiorca musi złożyć stosowne dokumenty, które zostaną poddane weryfikacji. Jeżeli na tym etapie nie wystąpią nieprawidłowości, to w kolejnym kroku podpisana zostanie umowa i wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlano-wykonawczego. Wszelkie prace projektowe będą musiały być na bieżąco konsultowane z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Dopiero na tej podstawie firma będzie mogła realizować prace w terenie.

– Miasto posiada już projekt budowlany, który spełnia wytyczne PZLA dla stadionu lekkoatletycznego kategorii IIIA. Podjęliśmy jednak decyzję, że wybudujemy obiekt kategorii IVA, stąd wykonawca będzie zobowiązany do przeprojektowania obecnej dokumentacji – wyjaśnia Elżbieta Pustelnik z Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji UM Tychy. Główne różnice pomiędzy wspomnianymi kategoriami dotyczą liczby torów na bieżni 400 m, rodzaju nawierzchni oraz pojemności trybun. Obiekty lekkoatletyczne kategorii IIIA muszą posiadać bieżnię co najmniej ośmiotorową, w przypadku kategorii IV wymagane jest minimum 6 torów. Różnice dotyczą też liczby miejsc dla kibiców oraz strefy rozgrzewkowej. W przypadku stadionu wyższej kategorii trybuny muszą być przygotowane na minimum 1000 miejsc, w niższej na 500. W obu kategoriach przepisy wymagają posiadania terenu do rozgrzewki. Stadion kat. IIIA musi mieć przygotowaną bieżnię o długości co najmniej 100 m z minimum 4 torami, arena kat. IVA musi być wyposażona w co najmniej 2 torową bieżnię o dł. 60 m.

Dodajmy, że szczegółowe wytyczne, na podstawie których ustalane są kategorie obiektów, wyznacza Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

GRETASPORT obliczyła, że wybuduje tyską arenę za kwotę niespełna 15,3 mln zł. Obiekt stanie przy ul. Edukacji, pomiędzy Stadionem Miejskim a Krytą Pływalnią.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 4/579