Bieruń ogłasza przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej do Lędzin.

 


Miasto Bieruń przymierza się do budowy ścieżki rowerowej łączącej zabytkowe centrum miasta, poprzez istniejącą ścieżkę rowerową (wybudowaną w 2017 roku) ze ścieżką rowerową zlokalizowaną w pasie drogi powiatowej – ulicy Lędzińskiej. Realizacja tej inwestycji umożliwi bezpieczne rowerowe połączenie Bierunia z Lędzinami, a ponadto skomunikuje oba miasta ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Bieruniu.

Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w północno-zachodniej części Bierunia Starego. Zakłada  budowę drogi wewnętrznej o długości 170 m (o szerokości 3,5 m), z lewostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m – wzdłuż nasypu drogi krajowej DK 44. Ponadto wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości 105 m, (o szerokości 3,5 m) łączący się z ulicą Lędzińską (na odcinku przechodzącym pod mostem).

Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 roku Burmistrz Krystian Grzesica  podpisał w Urzędzie Miarszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki”.  Miasto Bieruń pozyskało wsparcie w wysokości 83 374 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten cel.

Źródło : https://www.bierun.pl/