Spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

 


Jeżeli doświadczasz lub doświadczałaś/łeś jakiejkolwiek formy przemocy, poszukujesz wsparcia, chcesz wyjść z izolacji, przyjdź na spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Podczas spotkań będziesz mógł/mogła dowiedzieć się więcej o mechanizmach przemocy, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podzielić się swoimi doświadczeniami  z osobami znajdującymi  się w podobnej sytuacji, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości.

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualną konsultacją z psychologiem.

Spotkania rozpoczną się 26 marca 2019 r.  i będą odbywać się co dwa tygodnie, we wtorki, od godziny 15.00 do 17.00  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Tychach przy ul. Nowokościelnej 27 .
Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z psychologiem Magdaleną Kołodziej – Kwaśniak, numer telefonu:  32 227 05 75.


Źródło : http://mops.tychy.pl/