Miasto Bieruń wykupi niszczejącą nieruchomość na Homera.

 


Miasto Bieruń skorzysta z prawa pierwokupu i nabędzie niszczejącą nieruchomość, położoną w rejonie ulicy Oświęcimskiej.

21 stycznia na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu zapadła decyzja o nabyciu przez gminę Bieruń nieruchomości gruntowej (wraz z byłym budynkiem dyrekcyjnym FIATA), znajdującej się na osiedlu Homera – w bezpośrednim sąsiedztwie powstającego Centrum wspinaczkowego i centrum sztuk walki.

Uchwała podjęta została przez radnych jednogłośnie!

Nabycie przedmiotowej nieruchomości poprawi warunki zagospodarowania przyległych terenów gminnych, pozwoli wydzielić niezbędną część działki oraz umożliwi wykorzystanie jej na cele rozwojowe gminy, m.in. komunikacyjne i parkingowe.


Źródło : https://www.bierun.pl/