Usuwanie odpadów zawierających azbest.

 


Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza w 2019 r. nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.
Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych” zwane dalej „Zasady odbioru …” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.
Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki bezpłatnego odbioru azbestu

  • złożenie wniosku
  • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru …”

Informacje ogólne
Dokumenty, o których mowa powyżej, można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój nr 225.
Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu terminie od 21 stycznia do 31 marca 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanych odpadów zawierających azbest jak też składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; pod nr telefonu (32) 226 91 64 lub (32) 226 91 60 w godzinach pracy urzędu.


Źródło : https://www.powiatbl.pl/