Zgłoś nadpłatę za prąd lub gaz wpłaconą na rzecz Energetycznego Centrum.

 


Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina, że tylko do 16 stycznia 2019 roku można zgłosić wierzytelność do sądu, w celu odzyskania nadpłaty z tytułu umowy z firmą Energetyczne Centrum S.A.

Urząd Uchrony Konkurencji i Konsumentów informuje, iż w związku z ogłoszeniem upadłości przez Centrum Energetyczne, klienci spółki, którzy opłacili rachunki na rzecz ww. spółki już po zaprzestaniu świadczenia usług (wrzesień 2018 roku), do 16 stycznia 2019 roku mogą zgłosić wierzytelność do sądu, w celu odzyskania nadpłaty.

Jak postępować?

1. jeżeli  do 2 grudnia  2018 roku zapłacono za prąd lub gaz za okres, w którym spółka nie prowadziła już sprzedaży (czyli za okres od 11 września 2018 roku dla prądu i od 12 września 2018 roku dla gazu) należy zgłosić sądowi wysokość opłaconych rachunków:

-wypełnij w dwóch egzemplarzachwzór zgłoszenia wierzytelności podając sygnaturę sprawy:   X GUp 1078/18

-wyślij na adres:

        Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100 A

00-454 Warszawa

        Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska

– termin składania wniosków:  16 stycznia 2019 roku.

2. jeżeli wpłaty dokonano po 3 grudnia 2018 roku za prąd lub gaz za okres, w którym spółka nie prowadziła już sprzedaży (czyli za okres od 11 września 2018 roku dla prądu i od 12 września 2018 roku dla gazu), w celu otrzymania zwrotu należy kontaktować się z kancelarią syndyka w Kielcach:

ul. Batalionów Chłopskich 48

25-671 Kielce

kancelaria.kielce@saltarski.com.

Więcej informacji o postępowaniu upadłościowym:

  1. na stronie Energetycznego Centrum   www.ec.net.pl,
  2. na stronie syndyka:   http://saltarski.com/postepowania_lista/energetyczne-centrum-s-a-w-upadlosci-krs-0000353502/
  3.  pod numerami telefonicznymi syndyka: 41 300 56 91 oraz 573 012 513.

W przypadku dodatkowych pytań lub trudności z uzupełnieniem wniosku, zgłoś się do rzecznika konsumentów lub do Stowarzyszenia Aquila, które także udziela bezpłatnej pomocy w tym zakresie pod ardesem e-mail: kontakt@prawo-konsumenckie.pl.

Karolina Sobczak

inspektor


Źródło : http://konsument.umtychy.pl/