Co zrobić z choinką po świętach?

 


Podobnie jak w minionych latach, mieszkańcy Tychów mogą przekazać choinki (naturalne i sztuczne) do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Katowickiej i ul. Serdecznej).

W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinki zostaną odebrane z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy, iż drzewek nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne, lecz przekazać je do PSZOK lub pozostawić w wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości lub spółdzielnię miejscu składowania odpadów.


Źródło : http://umtychy.pl/