Po dwóch brzegach Wisły – sesja podsumowująca projekt badawczy.

 


Muzeum Miejskie, ul. Katowicka  – 8 grudnia 2018 r., godz. 11:00

Zapraszamy na sesję „Po dwóch brzegach Wisły. Śląsko-małopolskie pogranicze kulturowe„.

Sesja podsumowuje projekt badawczy „Wisła – wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko­-małopolskiego”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Miasta Tychy.

Projekt realizowany był przez Muzeum Miejskie w Tychach w latach 2017 – 2018.
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badania terenowe oraz wykonano dokumentację fotograficzną i filmową na obszarze Kotliny Oświęcimskiej, na terenach położonych na styku województw śląskiego i małopolskiego. Naturalną granicę tworzy tam rzeka Wisła, rozdzielając obszar na część wschodnią – krakowską i zachodnią – górnośląską. Celem podjętych eksploracji było ukazanie wieloaspektowego procesu przemian i przenikania się tradycji kulturowych na obszarze pogranicza oraz ich wpływu na kształtowanie się lokalnej tożsamości kulturowej ludności zamieszkałej po obu stronach Wisły.

Wstęp na sesję jest wolny. Nie ma konieczności rezerwacji miejsc.

Program sesji

  • 11.10 – dr Grzegorz Odoj: Rzeka jako element krajobrazu kulturowego w przestrzeni pogranicza
  • 11.30 – Alojzy Lysko: Trzy obrazki z życia rzeki
  • 11.50 – Jakub Stonawski: Górna Wisła – perspektywy rozwoju
  • 12.10 – Tymoteusz Król: Wilamowice jako fenomen kulturowy
  • 12.30 – Grzegorz Sztoler: Cesaroki – Prusoki. Refleksja własna o gasnącym pograniczu
  • 13.00 – Dyskusja


Źródło : http://umtychy.pl/