Spotkania ekologiczne przy ciasteczku.

 


„Balbina – Centrum” ul. Barona 30 w Tychach pokój 209b (1 piętro). Start godz. 11.00.

Ograniczona liczba miejsc. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo na adres pkekolotychy@o2.pl lub telefonicznie pod numer 694 568 466 (sekretarz PKE- Koła w Tychach).

Temat spotkania 15.12.2018 : Nie ma życia bez bzykania

Spotkanie to ma zwrócić uwagę na rolę pszczół w środowisku i zachęcić ludzi do zaangażowania się w działania mające chronić te pożyteczne owady. Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę ze znaczenia pszczół, dla przyrody i człowieka. Zagraża im tyle niebezpieczeństw od niewiedzy do chemii stosowanej przez rolników i sadowników. Podczas spotkania opowiem w prosty sposób różne ciekawe procesy jakie wydarzają się podczas całego życia pszczoły jak i całych rodzin pszczelich – na przykład – Dlaczego pszczoły nigdy nie śpią?. Jak pszczoła rozpoznaje swój ul. Te i inne ciekawostki dowiecie się podczas spotkania. Zapraszam do wspólnej dyskusji – razem możemy więcej.

Grzegorz Wańczyk – Pasieka GUCIO – Mój Świat Pszczół

Temat spotkania 17.11.2018 : Zanieczyszczenie powietrza i żywności metalami ciężkimi – jako przykłady środowiskowych zagrożeń zdrowia

Dlaczego na początek naszych spotkań wybraliśmy taki temat?
Z roku na rok stan środowiska Śląska poprawia się, jednak wiele zagrożeń zdrowia wynikających z narażenia na m.in. zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby niską emisją i smogiem, a w efekcie także żywności nadal stanowi aktualny i wielki problem.
Duża część społeczeństwa niesłusznie obarcza winą za zanieczyszczenie powietrza przemysł (fabryki i huty). Za zły stan powietrza w zdecydowanej mierze odpowiedzialne są procesy spalania paliw stałych w domowych paleniskach i kotłach (niska emisja) połączone często
z nielegalnym spalaniem odpadów, a także wzrastająca liczba pojazdów poruszających się po drogach.
Wśród chemicznych czynników ryzyka zdrowotnego występujących w środowisku życia człowieka jednymi z najistotniejszych jest narażenie na metale ciężkie. Na terenach historycznie związanych z wydobyciem i przetwórstwem węgla kamiennego oraz rud metali nieżelaznych, a także bardzo silnie rozwiniętymi gałęziami przemysłu chemicznego, koksowniczego czy energetyki, narażenie na ww. związki chemiczne jest zwielokrotnione.
Metale ciężkie należą do zanieczyszczeń o charakterze trwałym – wprowadzone do środowiska oraz organizmu człowieka pozostają w nim przez wiele lat, oddziałując w sposób niekorzystny na rośliny, zwierzęta i ludzi.
Ponieważ wraz ze spożywanymi pokarmami człowiek przyjmuje największą dawkę metali ciężkich, warto zwracać uwagę na źródła zakupu produktów spożywczych oraz ograniczać przyjmowanie tej żywności, w której kumulują się największe ilości tych toksycznych pierwiastków lub wykorzystywać produkty osiągane wytwarzaniem metodami ekologicznymi.


Źródło :  Polski Klub Ekologiczny – Koło w Tychach