PFRON : Program wyrównywania różnic między regionami III.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje iż Miasto Tychy w 2019 roku zostało zakwalifikowane do udziału w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ Wyrównywanie różnic między regionami III”

    Obszary wsparcia i adresaci pomocy:

  1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  3. obszar D (likwidacja barier transportowych):
    1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
    2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  4. obszar E* (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

*Realizatorem programu E jest Oddział terenowy PFRON

  1. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
  2. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Procedury i zasady programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III znajdują się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH :        2 STYCZEŃ 2019 R.

WNIOSEK_dla_obszaru_BCDF_i_G Tychy.doc


Źródło : http://mops.tychy.pl/