Niska Emisja – Wielki Problem.

 


Wraz z nadejściem pierwszych mrozów, walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza ponownie stały się wyzwaniem dla naszego miasta. W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się seminarium oraz wystawa, mające na celu uświadamianie problemu niskiej emisji.

Spotkanie odbyło się w ramach programu „Niska Emisja – Wielki Problem”, finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Tychy. Podczas kilkugodzinnego spotkania ich organizator, Tyskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego, zaprezentowało prelekcje na tematy związane z paleniem w piecach śmieci i odpadów, używania niskiej jakości węgla czy metodami walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Gości powitał zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, Igor Śmietański. Następnie przed mieszkańcami, w tym uczniami tyskich szkół, wystąpili Ewa Dziekońska, przewodnicząca stowarzyszenia oraz Jerzy Sadowski, Sebastian Bałajewicz i Agnieszka Czachowska, członkowie i sympatycy koła. Podczas seminarium ogłoszone zostały również wyniki oraz odbyło rozdanie nagród dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych z klas I-III za udział w konkursie ekologicznym, a także wystawa przygotowanych przez nich prac.


Źródło : http://umtychy.pl/