Andrzej Dziuba nagrodzony w konkusie „Promotorzy czystej energii”.

 


W czasie gali kongresu Envicon Environment 2018 nagrodzono laureatów konkursu “Promotor Czystej Energii” w kategoriach “Czyste Powietrze” oraz “Osobowość”.

W kategorii “Czyste Powietrze” zwyciężyło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Krakowskie MPO przedstawiło w konkursie projekt, który ma na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu. Wszystkie ulice i chodniki w Krakowie są objęte mechanicznym oczyszczaniem i zmywaniem. Aby zmniejszyć emisję wtórną pyłów zawieszonych i efektywnie dostosować pracę Przedsiębiorstwo podjęło współpracę z uczelniami – Politechniką Krakowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

W kategorii “Osobowość” nagrodę otrzymał Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. Tychy były prekursorem organizacji dofinansowania na modernizację przydomowych kotłowni. Miasto inwestuje także w w pomiar jakości powietrza, edukację ekologiczną oraz zrównoważony transport.


Źródło : https://portalkomunalny.pl/