Maciej Gramatyka nowym zastępcą prezydenta Tychów ds. społecznych.

 


26 listopada br. Andrzej Dziuba – prezydent Tychów powołał Macieja Gramatykę na stanowisko III Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych.

Nowy wiceprezydent będzie odpowiedzialny za edukację, oświatę, kulturę, promocję i profilaktykę zdrowia oraz szeroko rozumianą pomoc społeczną, czyli m.in. rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz bezdomnych.

W swojej pracy zajmie się także tematem zatrudnienia, bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców. Do jego obowiązków będzie należał nadzór nad jednostkami miejskimi: Muzeum Miejskim, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Centrum Kultury, Teatrem Małym, AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy, Miejskim Zarządem Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Żłobkiem Miejskim, Dziennym Domem Pomocy Społecznej „Wrzos”, Placówką Pieczy Zastępczej „Kwadrat”, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Usług Wspólnych.

Maciej Gramatyka jest absolwentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: praca socjalna). Od 2010 był radnym Miasta Tychy. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Jest inicjatorem reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Tychy oraz wdrożenia w mieście projektu Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego. Był zaangażowany w organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych, m.in. Orszaku Trzech Króli w Tychach czy Festiwalu Szantowego „Port Pieśni Pracy”.

W latach 2016 – 2018 Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Był odpowiedzialny także za promocję województwa. Od 2014 do 2016 roku rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziennikarz radiowy z 20-letnim stażem zawodowym. Pracował m.in. w Radiu Flash, w Radiu Plus Katowice jako redaktor naczelny, w Radiu eM jako szef anteny. Laureat konkursów dla dziennikarzy, w tym zdobywca tytułu Dziennikarz Medyczny Roku 2012. Od 2016 członek Rady Programowej Radia Katowice.

Maciej Gramatyka urodził się w Tychach. Ma żonę Joannę i syna Franciszka.

Od 2002 roku do 2018 roku zastępcą prezydenta ds. społecznych była Daria Szczepańska, która 1 czerwca br. została prezesem Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.


Źródło : http://umtychy.pl/