Kolejny przetarg na wykonanie projektu Stadionu Lekkoatletycznego w Tychach.

 


Miasto Tychy ogłosiło kolejny, szósty już przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach”. Termin składania ofert : 3 grudnia 2018 r.

Planowany od dawna stadion lekkoatletyczny ma powstać w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego przy ul. Edukacji.

Przedmiotem zamówienia jest przeprojektowanie dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego na budowę stadionu lekkoatletycznego kategorii IIIA wg klasyfikacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na obiekt kategorii IVA, a następnie na bazie opracowanego projektu wykonanie robót oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego świadectwa PZLA.

Zakres prac obejmuje m.in.:

1. Stadion lekkoatletyczny kategorii IVa wyposażony w: – bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 m (6 torów okrężnych i 8 torów prostych), – jednej dwuścieżkowej, dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku, – dwóch skoczni do skoku wzwyż, – dwóch dwuścieżkowych, dwustronnych skoczni o tyczce, – rów z wodą do biegów z przeszkodami, – dwie rzutnie do rzutów oszczepem, – dwie rzutnie do pchnięcia kulą, – rzutni do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką wysokość 7/10m;

2. Obiekty rozgrzewkowe stadionu lekkoatletycznego: – rozgrzewkowa dwustronna bieżnia długości 60 m, – rozgrzewkowa dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku, – rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej;

3. Trybuna o łącznej ilości miejsc siedzących min. 500 szt.;

4. Stanowisko dla sędziów i komentatorów;

5. Ciągi komunikacyjne z kostki betonowej;

6. Trawniki z trawy z rolki;

7. Ogrodzenie – w tym ogrodzenie areny lekkoatletycznej, ogrodzenie terenu , balustrady ochronne;

8. Mury oporowe, schody terenowe i zabezpieczenie skarp;

9. Kontener magazynowy wraz z wykonaniem sygnalizacji antywłamaniowej;

10. Przebudowa kanalizacji sanitarnej;

11. Przebudowa wraz z budową kanalizacji deszczowej;

12. Przebudowa sieci wodociągowej;

13. Przebudowa sieci gazowej

14. Zasilanie obiektu w energię elektryczną, przebudowa oświetlenia terenu i wykonanie oświetlenia nocnego;

15. Instalacja tablicy wyników wraz z dostawą telebimu;

16. Okablowanie pod urządzenia dodatkowe: wiatromierz, startery;

17. Instalacja monitoringu;

18. Instalacja nagłośnienia;

19. Wycinka drzew prace rozbiórkowe obiektów po polu golfowym;

20. Zakup wyposażenia


BIP Tychy : https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta/4521