Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii.

 


Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018r., który finansowany był ze środków podchodzących z budżetu Gminy Tychy. Sensoryczny plac zabaw będzie ogólnodostępnym miejskim placem zabaw, z którego będą mogły korzystać dzieci z nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placu tj.: Cyganerii 29-31, Cyganerii 21-27, Czystej 6, Czystej 10-12, Al. Niepodległości 44-54 oraz dzieci z pozostałej części miasta.

Celem projektu zgłoszonego przez wnioskodawców było zagospodarowanie wolnego  terenu  w centrum miasta poprzez budowę placu zabaw, na którym dzieci będą mogły rozwijać swoją sprawność oraz koordynację ruchową.

Zakres prac obejmował:

– montaż urządzeń na placu zabaw tj. huśtawka „bocianie gniazdo”, zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, oraz 3 szt. trampolin naziemnych

– wymianę dwóch piaskownic

– ogrodzenie placu zabaw

– montaż oświetlania placu zabaw

– montaż elementów małej architektury tj: ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna i regulamin placu zabaw

– podłoże bezpieczne z maty przerostowej

Prace zostały zrealizowane przez PPE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach.

Wartość zamówienia ogółem wynosi: 217 598,69 zł z podatkiem VAT.

Termin realizacji  placu zabaw wraz opracowaniem dokumentacji projektowej obejmował okres od kwietnia 2018 r. do listopada 2018 r.


Źródło : https://mzbm.tychy.pl/